ZOSTAW
OCZEKIWANIA
W LESIE

Materiały z Kursu

Dzień 1 — 6 marca

Twoje idealne życie

Bluszcz

Karta pracy pobiera się automatycznie do folderu z pobranymi plikami na urządzeniu

Dzień 2 — 7 marca

Obserwacja

Bluszcz

Karta pracy pobiera się automatycznie do folderu z pobranymi plikami na urządzeniu

Dzień 3 — 8 marca

Potrzeby

Bluszcz

Karta pracy pobiera się automatycznie do folderu z pobranymi plikami na urządzeniu

Dzień 4 — 9 marca

Emocje i akceptacja

Bluszcz

Karta pracy pobiera się automatycznie do folderu z pobranymi plikami na urządzeniu

Dzień 5 — 10 marca

Dzień bez oczekiwań

Bluszcz
Scroll to Top